TMV bussresa 2009 till Närke och Västergötland

Sorterade efter bästa förmåga i tidsordning

Bilder & Layout: Peter Isoz och Håkan Ljungqvist

Men först tycker vi att du skall läsa Leo Hasslers väldigt trevliga reseberättelse genom att Klicka här


IMGP5812cz  ca 40 glada teknikintresserade på en resa i Närke och Västergötland


5679  På väg från matsalen i Västeräng, vid Vättern, där vi bodde


5680  Skyllbergs bruk: Brukspatron Gustaf Svensson berättar


5681  Skyllbergs bruk: Förväntasfulla besökare


5683  Skyllbergs bruk: Per Eriksson trivs vid fontänen


5684  Skyllbergs bruk: På väg ner i parken


5685  Skyllbergs bruk: Under bron återfanns järnvägen


5687  Skyllbergs bruk: Gustaf Svensson vid en av de Kungl besöksstenarna


5702  Skyllbergs bruk: Ladan numera möteslokal


5705  Skyllbergs bruk: 118” spik för stora träkonstruktioner


5706  Skyllbergs bruk: Produktionschef/dotter och far


5707  Skyllbergs bruk: Tillverkning av svetstråd?


5709  Skyllbergs bruk: Spik - en klassisk produkt


5714  Skyllbergs bruk: Klassisk symbol


5716  Skyllbergs bruk: Här plattas skallen på spiken


5719  Skyllbergs bruk: Mycket att titta på i stora spikhallen


5723  Skyllbergs bruk: Packning av spik


5725  Skyllbergs bruk: Spik på band till spikpistoler


5728  Skyllbergs bruk: Svetsning av elstolpar


5731  Skyllbergs bruk: Leo Hassler framför med inlevelse


5733  Zinkgruvan: Principskiss över malmkropparna


5734  Zinkgruvan: PI-laven


5736  Zinkgruvan: Slig magasinet


5737  Zinkgruvan: Intresserade åhörare


5738  Zinkgruvan: PII-laven


5739  Zinkgruvan: PII-laven, magasinet och Peter Isoz


5740  Zinkgruvan: Autogena malmkrossen


5743  Zinkgruvan: Anrikningsverket


5746  Zinkgruvan: Flotation


5749  Knalla gruvmuseum: Guiden Richard Muckenhirn


5750  Knalla gruvmuseum: Laven över reservutgången


5751  Knalla gruvmuseum: Tur med gruvtåget


5756  Knalla gruvmuseum: Borrkrona raiseborrning och tippvagn


5757  Knalla gruvmuseum: Kastlastare


5761  Knalla gruvmuseum: Utlastningen och gruvlaven


5764  Knalla gruvmuseum: Gruvlok Jenbach JW 20 1961


5767  Knalla gruvmuseum: Demonstration bergborrning


5768  Knalla gruvmuseum: Lastning med fyllfat


5769  Knalla gruvmuseum: Lastning med kastlastare


5770  Knalla gruvmuseum: Gruvlok MAH 914 från 1937


5775  Knalla gruvmuseum: Gruvambulans med lågt tak


5783  Knalla gruvmuseum: Fotomuseum med många historiska bilder


98283865  Knalla gruvmuseum: Gruppbild anställda en gång


98283867  Knalla gruvmuseum: Hatt måste man ha


5786  Knalla gruvmuseum: 3D modell av gruvan


5789  Knalla gruvmuseum: Gruvspel


5790  Knalla gruvmuseum: Manöverhytten till gruvspelet


98283856  Knalla gruvmuseum: Brandbilar kan bli gamla


5792  Heidelberg cement i Skövde: : Fabrikschef Arvid Stjernberg blandar


5796  Heidelberg: Modell över anläggningen


5797  Heidelberg: Kalkkrossen


5806  Heidelberg: Stora silos


98293909  Hedielberg: Inte enkelt att göra cement


5812  Heidelberg: Glatt sällskap framför tunnelugnen


5813  Heidelberg: Kalkbrottet


5815  Heidelberg: Borrning före sprängning


5818  Volvo motormuseum Skövde: Guide Rune Ström


5819  Volvo motormuseum Skövde: Fågelvy över anläggningarna


5828  Horns: Nästa anhalt var Horns tegelbränneri


98293935  Horns: Ingemar Lorentzon berättar och vår färdledare Håkan Ljungqvist håller högtalaren,


5823  Horns tegelbruk: Visning handslagning av klinker


5824  Horns: Formning av leran före bränning, först 8-kantig


98293943  Horns: som sedan skivas


98293929  Horns: Stora ringungnen


5829  Horns: Så ska teglet se när den är klar...


98293948  Horns: men ibland gör det inte det


5831  Horns: Paternosterverk för lerupptagning och tippvagnar


5833  Horns: Per Eriksson provar rälsen till tegelbruket


5840  Horns: Dragloket


98293962  Horns: B18(?) Volvomotor


98293950  Horns: Mycket finns att berätta om tegel


5845  Västeräng boende: middagsdags


5847  Västeräng boende: promenad i kvällssolen till Vättestranden


5848  Västerängs kapell


5849  Västeräng: Kapell med asfaltsgolv, enkelt men fungerande


5851  Västeräng:Adjö och tack till logichefen Kerstin Sjölander


5858  Kalklinbanan Fors-Köping: K.G. Källerfors möter vid grinden


5860  Kalklinbanan: Vagnverkstaden


5865  Kalklinbanan: Konkrossen med blylager som inte fick stanna


98304004  Kalklinbanan: K.G. Källfors berättar


98304007  Kalklinbanan: Travers med höna för att lyfta krossen


98304009  Kalklinbanan: Nere under stora krossen


98304012  Kalklinbanan: Stor motor fordras för att driva krossen


98304030  Kalklinbanan: Silos för den krossade kalken


98304031  Kalklinbanan: Skrotade linbanekorgar


98304036  Kalklinbanan: Visning av verkstaden


98304047  Kalklinbanan: Linbanekorg färdig att fyllas


98304050  Kalklinbanan: Vi fick engagerad information


98304051  Kalklinbanan: Mekanism att skicka korgen ut på linan


98304063  Kalklinbanan: En av 4 motorer för hela resan till Köping


98304070  Kalklinbanan: Korg på väg/lina de ca 40km mot Köping


98304085  Kalklinbanan: Leo Hassler håller tacktal för den fina visningen


5867  Lunch Katrineholm


5868  VVS-museet i Katrineholm var sista anhalten


5869  VVS-museet: Glada guider


5870  VVS-museet: Gammaldags brandmateriel


5871  VVS-museet: Direktör Nymans privata


5876  VVS-museet: Fotogendrivet kylskåp


5881  VVS-museet: Frimurare WC med dragsnöre


5883  VVS-museet: Tvättmaskin från 1950 med torkrullar


5886  VVS-museet: Olika lampor och verktyg


5890  VVS-museet: Autentisk verkstad


98304118  Tag plats! Dörrarna stängs!


5854  Å vår busschauffören rattar med säker hand tillbaks till Stockholm