TMV Marvikenbesök i september 2013


"Bild 8611 Marviken en vacker dag."
  


"Bild 8400 Här skulle energin komma ut."
  


"Bild 8404 Vi får lite säkerhetsinstruktioner och historieberättelse"
  


"Bild 8405 Finns mycket att berätta"
  


"Bild 8406 De flesta mätarna står på noll"
  


"Bild 8407 Från 8 till 130 kilovolt"
  


"Bild 8408 "
  


"Bild 8409 "
  


"Bild 8410 "
  


"Bild 8411 Fullt tryck i ångdomen! Notera att det inte finns några röda zoner."
  


"Bild 8414 "
  


"Bild 8415 Bildskärmar var inte vanligt"
  


"Bild 8416 "
  


"Bild 8417 "
  


"Bild 8418 Lite digital teknik fanns i alla fall."
  


"Bild 8419 "
  


"Bild 8422 En ångpanna var det enda som fått igång turbinerna"
  


"Bild 8423 "
  


"Bild 8424 Processchema"
  


"Bild 8426 Marvikenbild utskuren"
  


"Bild 8428 Träningspanel"
  


"Bild 8429 Motroterande turbinhjul!"
  


"Bild 8430 Klassisk terminal"
  


"Bild 8432 Marvikenbild utskuren"
  


"Bild 8433 Marvikenbild utskuren"
  


"Bild 8434 Marviken ligger norr om Jonsberg, mitt i bild"
  


"Bild 8438 Ett kontrollskåps baksida"
  


"Bild 8440 Så tänkte de nog på Marviken"
  


"Bild 8442 Hjälm på. Nu ska vi ut i verkligheten"
  


"Bild 8446 Man går på gallergolv och ser flera våningar ner."
  


"Bild 8449 Vänster del av den motroterande turbinen"
  


"Bild 8450 "
  


"Bild 8451 Höger del av den motroterande turbinen"
  


"Bild 8452 "
  


"Bild 8453 "
  


"Bild 8454 "
  


"Bild 8455 "
  


"Bild 8458 Mycke tåtar blir det"
  


"Bild 8460 ..och kopplingsskåp"
  


"Bild 8461 Oljepannorna rakt fram"
  


"Bild 8463 "
  


"Bild 8465 "
  


"Bild 8470 En av ångpannorna"
  


"Bild 8471 "
  


"Bild 8472 "
  


"Bild 8475 Pannorna hänger i stålstänger"
  


"Bild 8476 "
  


"Bild 8478 "
  


"Bild 8479 Däruppe är utsikten fantastisk"
  


"Bild 8486 "
  


"Bild 8489 Fast det är ju en bit kvar till toppen"
  


"Bild 8495 "
  


"Bild 8502 Det var dock ingen som ville klättra hela vägen upp."
  


"Bild 8506 Det gäller att täta ordentlig mot ev brand och gaser - med asbestmassa."
  


"Bild 8508 Upp till reaktortoppen"
  


"Bild 8510 "
  


"Bild 8513 Heavy stuff"
  


"Bild 8516 "
  


"Bild 8531 Reaktortoppen är avlyft så man ser ner i härdplatsen"
  


"Bild 8535 Håkan har hittat en bult"
  


"Bild 8537 Fast det fanns större bultar"
  


"Bild 8539 "
  


"Bild 8540 "
  


"Bild 8543 "
  


"Bild 8545 Håkan ser det lite från ovan"
  


"Bild 8548 "
  


"Bild 8551 Locket med lite småprylar ovanpå"
  


"Bild 8552 Man har börjat riva"
  


"Bild 8554 "
  


"Bild 8555 Mera elskåp"
  


"Bild 8556 Studsvik har egna lokaler för sina experiment"
  


"Bild 8559 Det är mycket som ska bort"
  


"Bild 8562 Kulventil modell större"
  


"Bild 8563 Här har man testat ett ångläckage"
  


"Bild 8565 "
  


"Bild 8574 Behöver lite hjälp vrida ventilen"
  


"Bild 8589 "
  


"Bild 8591 "
  


"Bild 8592 "
  


"Bild 8595 Före o efter vad då?"
  


"Bild 8596 Från kärnkraft till biogas… var i alla fall tanken."
  


"Bild 8598 "
  


"Bild 8605 Gänget som var där"
  


"Bild 8606 En sista blick. Nu stängs det för asbestsrensning."
  

Fotograf alla ovan bilder: Peter Isoz