Verksamhet Länkar

Tekniska Museets Vänner
Box 27 842
115 93 Stockholm
08-450 56 92

Det händer på museet
Mycket händer här.
Gå in och kolla - ofta.

Telemuseumbilder
ur dess digra samlingar.

Münchens tekniska museum

Lisas Stipendiersa 2010
Lisas presentation

Tekniska museets arkiv,
nu sökbart på Internet!


 

Möten på Tekniska museet

2002-02-03Svensk gruvbrytning på Svalbard. Dag Avango, doktorand i teknikhistoria, berättade och visade bilder.
2002-02-06Vad vi trodde - och vad det blev. Professor Gunnar Hambraeus, tidigare VD på IVA, berättade om tekniska prognoser från 1960-talet och jämförde med vad utfallet hade blivit.
2002-02-10Fysiken i Star Trek - verklighet eller fantasi? Professor Lars Bergström berättade.
2002-03-13Stockholmsnatten - en teknikhistoria om ljus och mörker. Jan Garnert, etnolog och författare, berättade.
2002-04-03Per Gillbrand och förbränningsmotorns utveckling. Per Gillbrand, Saabs legendariska motorutvecklare, demonstrerade modellmotorer som han byggt själv, bland dem Ottos och Langens gasmotor från 1867 och Rolls-Royce’s 12-cylindriga Merlinmotor.
2002-04-11Årsmöte och samtal kring Tekniska museet och de svenska företagen med museichefen Ann Louise Kemdal, Alexander Husebye, chef för Föreningen Stockholms företagsminnen och Heinrich Blauert, tidigare VD för Sveriges Verkstadsindustrier - alla ledamöter i museets styrelse.
2002-04-24Stockholmsutställningen 1930 - mer kvar än du tror. Gert Ekström berättade, visade bilder och guidade i utställningens spår i Tekniska museets grannskap.
2002-09-07Ångmodellernas dag. Ångmodellernas dag bjöd på en rad begivenheter: Ånglok i olika skalor, ångmaskiner, en ånglokobil och föredrag av C-G Nilson, känd ångprofil.
2002-10-23Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Hans G Forsberg, under åren 1983-94 IVA:s VD, berättade i serien Ingenjörer minns om IVA och dess roll för den tekniska och naturvetenskapliga forskningen och utvecklingen i Sverige.
2002-11Lördag-söndag 9 - 10 november: Industrihistorisk filmfestival. Tekniska museet visade många intressanta filmer om tekniken och dess användning.
2002-11-16TMV-dag på Tekniska museet. En vänföreningsdag med visningar av utställningarna, barnaktiviteter, tävlingar och föredrag.
2002-11-20Riskanalyser i industriell verksamhet. Torbjörn Thedéen, professor vid KTH, berättade om hur risker i industriell verksamhet kan identifieras, bedömas och beräknas och vilken betydelse detta kan ha inom olika områden.

Flera gånger under hösten visades utställningen: Skotern - frihet med attityd av Gert Ekström. Dessutom inbjöds, också under hösten, TMV särskilt till fyra Uppfinnarträffar, arrangerade av museet i samarbete med Stockholms stad. Vid mötena gavs möjlighet att träffa och diskutera med uppfinnare kring personer och problem som möter på vägen från idé till färdig produkt.

Studiebesök och andra externa arrangemang

2002-03-05på Medicinhistoriska museet, Karolinska sjukhuset. Utställningen Skuggbilder och röntgenögon. Anders Movin visade utställningen om när röntgenstrålarna kom till Sverige och betydelsen av tekniken, dess utveckling och möjligheter och bilderna av vårt inre. I anslutning därtill inbjöds TMV:s medlemmar till en serie om fem populärveten-skapliga föreläsningar om "röntgen - en lysande uppfinning som gör att man kan se benen när man fotograferar armarna".
2002-04-16på Dagens Industri, Torsgatan 21. Dagens Industri - tidningen och hur den görs. Vi besökte ett av våra mest framgångsrika medieföretag och fick en presentation av verksamheten av chefredaktören Hasse Olsson och ledarskribenten Ronald Fagerfjäll.
2002-08Lördag 31 augusti - söndag 1 september. TMV:s traditionella resa - till Läckö - Lidköping - Särestad. Årets resa var som vanligt fulltecknad.
2002-09-26Utflykt i Stockholms hamnar med start vid Strandvägskajen. En båtutflykt till Stockholms stränder och hamnar där intressanta industri- och teknikhistoriska platser visades av Gert Ekström från Tekniska museet och Elisabet Wannberg från Stockholms stadsmuseum.

Dessutom inbjöd TMV andra andra föreningar, främst FMVs veteranförening, Sveriges Elingenjörers Riksförbund och KTH Alumni till flera av våra möten.
 

© Copyright Tekniska Museets Vänner 2003-2010.