Verksamhet Länkar

Tekniska Museets Vänner
Box 27 842
115 93 Stockholm
08-450 56 92

Det händer på museet
Mycket händer här.
Gå in och kolla - ofta.

Telemuseumbilder
ur dess digra samlingar.

Münchens tekniska museum

Lisas Stipendiersa 2010
Lisas presentation

Tekniska museets arkiv,
nu sökbart på Internet!


 

                       

1999-02-01Besök vid Humancentrifugen vid Karolinska Institutet. I denna tränar Flygvapnets piloter och Institutionen för Fysiologi och Farmakologi forskar bl a kring hur tyngdkraften påverkar kroppen. Professor Dag Linnarsson visade centrifugen och berättade om verksamheten.
1999-02-07Serien Företag berättar fortsatte med att WM-data, landets största IT-konsultföretag, presenterades av Lars Harrysson, företagets VD.
1999-02-14Förhandsvisning av museets utställning Bromodeller av Gert Ekström.
1999-02-18Serien Stora ingenjörsgestalter fortsatte med att C-G Nilson berättade om John Ericson och visade föremål med anknytning till Ericson i museets samlingar.
1999-02-21I serien Företag berättar presenterades skogsförädlingsföretaget SCA av forskningsdirektören Alf de Ruvo.
1999-02-23Besök vid Försvarets Radioanstalt, FRA. Där gavs en historisk inblick i hur svensk signalspanings- och underrättelsetjänst bedrivits genom åren och vilken betydelse den har haft för svensk säkerhetspolitik och neutralitet.
1999-02-28Gert Ekström visade det renoverade och ombyggda Teknorama.
1999-03-07Företagshistorikern David Leidenborg presenterade Electrolux i serien Företag berättar.
1999-03-21I serien Företag berättar presenterades ytterligare ett skogförädlingsföretag, MoDo, numera Holmen, av direktör Olle Svensson.
1999-03-25Kavalkaden med Stora ingenjörsgestalter fortsatte med att C-G Nilson berättade om Gustaf de Laval och visade föremål i museet med anknytning till honom.
1999-04-12TMV höll årsmöte. Samtidigt hade Föreningen Unga forskare sitt årliga möte på museet. Annelie Plymoth, Mattias Tullberg och Magnus Samuelsson presenterade föreningens verksamhet. Dessutom fick TMV möjlighet att se Unga forskares utställning.
1999-04-22Vårens tredje möte i serien Stora ingenjörsgestalter avhölls. C-G Nilson talade om Fredrik Ljungström och visade ljungströmiana i Maskinhallen.
1999-05-09Polistekniska Museet i Sörentorp besöktes. Där visades polisens tekniska hjälpmedel genom åren såsom kommunikationsutrustning, analysapparatur och fordon, inklusive en Svarta Maja från 1939.
1999-05-19Hovstallet och dess fina samling av gamla vagnar besöktes, med kavaljerskusk Fredrik von Krusenstierna som initierad guide för en gången tids avancerade fordonsteknik.
1999-05-08Vårens studieresa till Grensholm - Godegård med Inger Wiik genomfördes.
1999-08-23

TMV erbjöds en provtur med nya snabbspårvägen Liljeholmen-Gullmarsplan innan den togs i reguljär drift.

Aug + sept 1999Den 28-29 augusti och den 16-17 september företogs den p g a intresset dubblerade höstresan i TMV. Den gick i år till Värmland med Inger Wiik som reseledare.
1999-09-05Aerospace Expo vid SAS Flight Academy, som öppnades i juni 1998 visades. Utställningen omfattar gamla flygplan, trafikledarutrustning och mycket annat.
1999-09-08Ett studiebesök gjordes vid Avdelningen för Vapen och Skydd vid FOA:s försöksstation vid Grindsjön på Södertörn.
1999-09-28Dag Unevik på Telia visade Fröken Ur och City AXE-station strax innan Fröken Ur togs ur drift.
1999-10-05Projektledaren Magdalena Tafvelin presenterade utställningen Kulor, krus och kaviar. Utställningen var en av museets jubileumsutställningar och kommer under 1999 och 2001 att visas på flera platser i Sverige.
1999-10-12I serien Stora ingenjörsgestalter berättade C-G Nilson om Christopher Polhem och visade polhemiana.
1999-10-19Ett möte hölls om Telebolagen kring sekelskiftet 1900. Nils Olander på Telemuseum berättar om konkurrensen mellan telebolagen kring sekelskiftet 1900 och den utveckling som då ägde rum. Mötet var ett samarrangemang med Sveriges Elektroingenjörers Riksförbund, SER, och KTH Alumni.
1999-10-21I serien Företagen berättar förlades för första gången ett möte hos berört företag, AGA i Lidingö. Informationsdirektör Maris Sedlenieks berättade om AGA:s utveckling.
Okt + nov 1999Den 26 oktober och den 9 november anordnades introduktionskurser i Internet av Senior Net speciellt för TMV:s medlemmar. Kunskap om Internet öppnar möjligheter till snabb information. TMV utnyttjar mer och mer den möjligheten.
1999-11-10Ett studiebesök gjordes vid högspänningscentrum på KTH rum under rubriken Spänning på hög nivå. Professor Roland Eriksson berättade om den forskning som bedrivs vid ABB och KTH.
1999-11-16Mötestemat var 1900-talets uppfinningar. Sune Hilstad, ordförande i Svenska Uppfinnareföreningen, berättade om seklets viktigaste uppfinningar och den betydelse såväl tekniken som personerna haft. Mötet arrangerades i samarbete med KTH Alumni.
1999-11-23Årets sista möte i serien Stora ingenjörsgestalter hölls. C-G Nilson hade valt att berätta om Mårten Triewald och förevisade också museets triewaldiana.
1999-11-281900-talets möten avslutades i serien Företagen berättar. Svenska Kraftverksföreningen och Vattenfall, som båda fyllde 90 år, presenterades av Nils Andersson, VD för Svenska Kraftverksföreningen, och Stig Göthe, direktör i Vattenfall och ordförande i dess kulturkommitté berättade.

 

© Copyright Tekniska Museets Vänner 2003-2017.