Verksamhet Länkar

Tekniska Museets Vänner
Box 27 842
115 93 Stockholm

Det händer på museet
Mycket händer här.
Gå in och kolla - ofta.

Telemuseumbilder
ur dess digra samlingar.

Münchens tekniska museum

Lisas Stipendiersa 2010
Lisas presentation

Tekniska museets arkiv,
nu sökbart på Internet!


 

Tekniska Museets Vänner, TMV, är en vänförening till Tekniska museet i Stockholm med ca 700 medlemmar. TMV:s uppgift är att på olika sätt stödja Tekniska museets verksamhet. Uppgiften innebär bl a att belysa utvecklingen inom ingenjörskonsten och dess grundvetenskaper samt inom industrin, ... verka för att öka förståelsen för teknik och industriell utveckling och för att förklara teknikens och den industriella verksamhetens roll i samhällsutvecklingen, ... så att museet utgör en ledande kunskapskälla inom sitt ämnesområde.

TMV arrangerar i samarbete med museet föredrag, samt i egen regi studiebesök och resor i syfte att:

  • presentera idéer och sammanhang kring teknikens användning,
  • visa hur människor och samhälle påverkar, och påverkas av, teknikens innehåll och förändring,
  • illustrera vilka drivkrafter som funnits och finns för teknisk utveckling, och
  • stimulera intresset för teknik och naturvetenskap hos ungdomar samt kvinnor och män i alla åldrar.

Under åren har det varit ett antal
intressanta föredrag och industrihistoriska besök

TMV:s verksamhetsberättelser för de senaste åren:
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelse 2009
Verksamhetsberättelse 2008
Verksamhetsberättelse 2007
Verksamhetsberättelse 2006
Verksamhetsberättelse 2005
Verksamhetsberättelse 2004
Verksamhetsberättelse 2003
Verksamhetsberättelse 2002
Verksamhetsberättelse 2001
Verksamhetsberättelse 2000
Verksamhetsberättelse 1999

TMV åren 1930 till 1980 -
utdrag ur Daedalus 1980, av Håkan Sterky

TMV delar ut stipendier till förtjänta medarbetare på Tekniska museet Några reseberättelser:
Deutsches Museum i München 2005, Eva Tolls reserapport
Deutsches Museum i München 2010, Lisa Söderlunds reserapport
Deutsches Museum i München 2010, Lisa Söderlunds presentation med bilder

TMV gjorde 2004 en medlemsenkät: Rapport medlemsenkät

TMV:s verksamhet regleras av:
TMV:s stadgar och Samarbetsavtal med Tekniska museet
 

© Copyright Tekniska Museets Vänner 2003-2018.